Ngày 21 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 9-ball nam - Trận 10
Giờ bắt đầu: 03/12/2022 15:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lường Đức Thiện TP Hà Nội 8
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Hoàng Phong Đà Nẵng 9
Diễn biến