Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 3 dây 50m nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 08:30 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Điểm Thứ hạng Kỷ lục
NGUYỄN NGỌC DŨNG TP Hồ Chí Minh 348 1
TRẦN THANH TÙNG Trà Vinh 348 2
HUỲNH NGỌC LÂM Đồng Tháp 348 3
PHẠM NGỌC TÚ Quảng Ninh 347 4
NGUYỄN MINH QUÝ Thanh Hóa 345 5
NGUYỄN TRỌNG HẢI Thanh Hóa 344 6
DƯƠNG DUY BẢO TP Hà Nội 343 7
PHẠM TRẦN HOÀNG Hải Dương 343 8
CHÂU VĂN KHA Vĩnh Long 342 9
NGUYỄN VĂN ĐẦY Vĩnh Long 342 10
NGUYỄN ĐỨC TÀI Hải Phòng 342 11
NGUYỄN TRUNG CHIẾN TP Hà Nội 340 12
PHẠM ĐỨC LỘC Hải Phòng 340 13
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG TP Hà Nội 340 14
TRẦN XUÂN HƯỞNG TP Hà Nội 340 15
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC TP Hà Nội 339 16
PHẠM NGỌC THỊNH Đắk Lắk 339 17
LÊ QUANG TUẤN Quảng Ninh 339 18
TRẦN NHẬT HOÀNG Bà Rịa - Vũng tàu 339 19
TRỊNH VĂN HUY TP Hà Nội 338 20
THẠCH PHI HÙNG Vĩnh Long 337 21
TRẦN TRUNG HIẾU TP Hà Nội 337 22
BÙI CÔNG THÀNH Hải Phòng 337 23
NGUYỄN THANH NAM Vĩnh Long 336 24
ĐẶNG HỮU TRÍ Vĩnh Long 336 25
TẠ TIẾN ĐẠT Hải Phòng 336 26
HUỲNH ANH DUY TP Hồ Chí Minh 336 27
ĐẶNG NGỌC DUY Thanh Hóa 335 28
NGUYỄN MINH HUY TP Hà Nội 335 29
KỲ ĐỊNH BANG TP Hồ Chí Minh 334 30
TRƯƠNG HỒ BẢO ĐIỀN TP Hồ Chí Minh 334 31
NGUYỄN HOÀI NAM Thanh Hóa 333 32
LÊ VĂN LỰC Thanh Hóa 333 33
NGUYỄN BÙI SƠN MINH Vĩnh Long 333 34
VÕ VĂN THỜI TP Hồ Chí Minh 332 35
LÝ VĂN TUẤN TP Hà Nội 332 36
ĐẶNG CÔNG ĐỨC Quảng Ninh 331 37
NGUYỄN QUANG LÂM Vĩnh Long 331 38
THÁI HỒNG QUÂN  Đắk Lắk 331 39
PHAN MINH TÚ Bà Rịa - Vũng tàu 329 40
NGUYỄN THANH HIỀN Vĩnh Long 329 41
NGUYỄN TRUNG ĐỨC Quảng Ninh 328 42
LÊ HOÀNG TÚ Đồng Tháp 328 43
Nguyễn Trung Hiếu Bà Rịa - Vũng tàu 327 44
LÊ HÙNG DŨNG TP Hồ Chí Minh 326 45
TRƯƠNG MINH TUẤN Bà Rịa - Vũng tàu 326 46
TRẦN VĨNH PHÚC TP Hồ Chí Minh 325 47
TRỊNH VĂN ĐỨC Hải Dương 324 48
LÊ ĐÌNH HƯNG TP Hồ Chí Minh 324 49
PHẠM TUẤN DŨNG TP Hồ Chí Minh 323 50
NGUYỄN VĂN TÒNG Hải Dương 321 51
HOÀNG TUẤN KIỆT Hải Phòng 321 52
HOÀNG BÁ TÀI AN Hải Dương 320 53
Nguyễn Hữu Hoàng Thanh Nhã Bà Rịa - Vũng tàu 413 54
NGUYỄN ĐỨC HOÀN Hải Dương 311 55
LÊ KIM OANH Thanh Hóa 290 56
ĐỖ LONG NHẬT Phú Thọ 273 57
Diễn biến