Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: English Billiards nam - Trận 3
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hồ Đức Thiện TP Hà Nội 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Văn Anh Huy Quảng Nam 0
Diễn biến