Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: English Billiards nam - Trận 5
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thanh Bình Đà Nẵng 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Đình Quốc Bình Dương 0
Diễn biến