Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 9-ball nam - Tứ kết 4
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Dương Quốc Hoàng TP Hồ Chí Minh 9
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Hoàng Phong Đà Nẵng 2
Diễn biến