Ngày 17 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bắn cung Sự kiện: Cung 3 dây 30m nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 10:00 Địa điểm: Trung tâm Thể thao tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Điểm Thứ hạng Kỷ lục
NGUYỄN NGỌC DŨNG TP Hồ Chí Minh 360 1
PHẠM NGỌC TÚ Quảng Ninh 360 2
DƯƠNG DUY BẢO TP Hà Nội 359 3
NGUYỄN VĂN ĐẦY Vĩnh Long 358 4
TRẦN NHẬT HOÀNG Bà Rịa - Vũng tàu 358 5
LÊ QUANG TUẤN Quảng Ninh 358 6 Quốc gia
NGUYỄN TRUNG ĐỨC Quảng Ninh 358 7
PHẠM TRẦN HOÀNG Hải Dương 358 8
CHÂU VĂN KHA Vĩnh Long 358 9
NGUYỄN NGỌC PHƯỚC TP Hà Nội 358 10
THẠCH PHI HÙNG Vĩnh Long 358 11
NGUYỄN TRỌNG HẢI Thanh Hóa 358 12
PHẠM NGỌC THỊNH Đắk Lắk 358 13
ĐẶNG HỮU TRÍ Vĩnh Long 358 14
NGUYỄN TIẾN CƯƠNG TP Hà Nội 358 15
THÁI HỒNG QUÂN  Đắk Lắk 357 16
HUỲNH NGỌC LÂM Đồng Tháp 357 17
TRẦN TRUNG HIẾU TP Hà Nội 356 18
NGUYỄN ĐỨC TÀI Hải Phòng 356 19
TRẦN THANH TÙNG Trà Vinh 356 20
NGUYỄN TRUNG CHIẾN TP Hà Nội 356 21
NGUYỄN MINH QUÝ Thanh Hóa 356 22
NGUYỄN QUANG LÂM Vĩnh Long 356 23
VÕ VĂN THỜI TP Hồ Chí Minh 356 24
PHẠM ĐỨC LỘC Hải Phòng 356 25
NGUYỄN THANH NAM Vĩnh Long 356 26
LÊ VĂN LỰC Thanh Hóa 356 27
TRỊNH VĂN ĐỨC Hải Dương 356 28
TRẦN XUÂN HƯỞNG TP Hà Nội 356 29
PHAN MINH TÚ Bà Rịa - Vũng tàu 355 30
NGUYỄN BÙI SƠN MINH Vĩnh Long 355 31
TẠ TIẾN ĐẠT Hải Phòng 355 32
BÙI CÔNG THÀNH Hải Phòng 355 33
NGUYỄN MINH HUY TP Hà Nội 354 34
HUỲNH ANH DUY TP Hồ Chí Minh 354 35
LÊ HÙNG DŨNG TP Hồ Chí Minh 354 36
PHẠM TUẤN DŨNG TP Hồ Chí Minh 353 37
ĐẶNG CÔNG ĐỨC Quảng Ninh 352 38
Nguyễn Trung Hiếu Bà Rịa - Vũng tàu 352 39
LÝ VĂN TUẤN TP Hà Nội 351 40
TRƯƠNG HỒ BẢO ĐIỀN TP Hồ Chí Minh 351 41
KỲ ĐỊNH BANG TP Hồ Chí Minh 351 42
HOÀNG TUẤN KIỆT Hải Phòng 351 43
HOÀNG BÁ TÀI AN Hải Dương 351 44
NGUYỄN VĂN TÒNG Hải Dương 350 45
TRỊNH VĂN HUY TP Hà Nội 349 46
LÊ KIM OANH Thanh Hóa 349 47
NGUYỄN HOÀI NAM Thanh Hóa 349 48
NGUYỄN HỮU HOÀNG THANH NHÃ Bà Rịa - Vũng tàu 348 49
NGUYỄN THANH HIỀN Vĩnh Long 346 50
LÊ ĐÌNH HƯNG TP Hồ Chí Minh 346 51
LÊ HOÀNG TÚ Đồng Tháp 346 52
TRẦN VĨNH PHÚC TP Hồ Chí Minh 344 53
NGUYỄN ĐỨC HOÀN Hải Dương 341 54
ĐẶNG NGỌC DUY Thanh Hóa 340 55
TRƯƠNG MINH TUẤN Bà Rịa - Vũng tàu 333 56
ĐỖ LONG NHẬT Phú Thọ 333 57
ĐINH VĂN QUÝ  Hải Dương 327 58
NGUYỄN PHAN ANH Hải Dương 312 59
Diễn biến