Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Pencak Silat Sự kiện: 75kg nam - Trận 30
Giờ bắt đầu: 04/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Văn Trường Đà Nẵng VM
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đỗ Hào Nam Công An Nhân Dân 0
Diễn biến