Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Trận 2
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Tạ Thanh Tâm Quảng Nam 62
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Quốc Thắng Khánh Hòa 100
Diễn biến