Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Trận 8
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Vương Minh Thiện Bình Định 83
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Phước Thành TP Hồ Chí Minh 100
Diễn biến