Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Trận 9
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Hữu Thanh Hải Phòng 9
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Cao Thành Trúc Bình Định 100
Diễn biến