Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: English Billiards nam - Tứ kết 1
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lữ Đình Sang Bình Dương 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trương Văn Anh TP Hồ Chí Minh 3
Diễn biến