Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: English Billiards nam - Tứ kết 4
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thanh Bình Đà Nẵng 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Đình Khiêm Khánh Hòa 0
Diễn biến