Ngày 24 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Lặn Sự kiện: Lặn vòi hơi chân vịt 200m nam - Vòng loại
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 09:00 Địa điểm: Cung thể thao dưới nước – Khu liên hợp Thể thao Mỹ Đình – Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Thứ hạng Kỷ lục
LƯU NGUYỄN ĐỨC TÂM TP Hồ Chí Minh 1:29.58 1
ĐỖ THANH THẠO Quân Đội 1:30.11 2
ĐẶNG ĐỨC MẠNH Quân Đội 1:30.57 3
NGUYỄN THÀNH LỘC TP Hồ Chí Minh 1:30.66 4
NGUYỄN TRỌNG DŨNG Nghệ An 1:30.85 5
PHẠM GIA KHIÊM Hà Nam 1:31.90 6
ĐẶNG PHÚ QUỐC TP Hà Nội 1:31.99 7
PHAN THANH ĐẠI Quảng Bình 1:32.81 8
PHAN VĂN TUÂN Quảng Bình 1:44.14 9
NGUYỄN HUY ANH TP Hà Nội 1:36.27 10
HẮC VĂN DUY Quảng Ninh 1:37.13 11
NGUYỄN DUY ANH Đà Nẵng 1:39.74 12
NGUYỄN HẢI NAM Quảng Ninh 1:40.66 12
NGUYỄN ĐÌNH KHIẾT Hải Dương 1:42.04 14
TRƯƠNG TRẦN GIA TỔNG Bình Thuận 1:46.54 15
NGUYỄN DUY BẢO Tây Ninh 1:46.62 16
Diễn biến