Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 10-ball nam - Trận 3
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đỗ Trọng Hoàng Hải Phòng 4
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đỗ Hoàng Quân Đà Nẵng 7
Diễn biến