Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Pencak Silat Sự kiện: 55kg nữ - Trận 82
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Trang Chi Bình Dương 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lường Thị Dung Thanh Hóa 3
Diễn biến