Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Pencak Silat Sự kiện: 50kg nam - Trận 79
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Đình Ngọc Đà Nẵng 3
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Hồng Sơn Hòa Bình 0
Diễn biến