Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 9-ball đôi nam - Tứ kết 1
Giờ bắt đầu: 05/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
BDU DNG
1   9
Tên vận động viên Đoàn
Ngô Xuân Trường Bình Dương
Trần Văn San Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Hoàng Quân Đà Nẵng
Nguyễn Hoàng Phong Đà Nẵng
Diễn biến