Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 9-ball đôi nam - Bán kết 1
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
DNG QNH
9   7
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Hoàng Quân Đà Nẵng
Nguyễn Hoàng Phong Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Văn Điềm Quảng Ninh
Nguyễn Đức Thắng Quảng Ninh
Diễn biến