Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 9-ball đôi nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
DNG HNO
4   9
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Hoàng Quân Đà Nẵng
Nguyễn Hoàng Phong Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thế Kiên TP Hà Nội
Nguyễn Anh Tuấn TP Hà Nội
Diễn biến