Ngày 04 / 10 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Pencak Silat Sự kiện: 110kg nam - Trận 172
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phan Hoàng Việt Thanh Hóa 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lê Văn Toàn Đà Nẵng KT
Diễn biến