Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Pencak Silat Sự kiện: 50kg nam - Trận 157
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Thanh Phong TP Hồ Chí Minh 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Đình Ngọc Đà Nẵng 3
Diễn biến