Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 10-ball nam - Tứ kết 2
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đỗ Hoàng Quân Đà Nẵng 5
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Khánh Hoàng TP Hồ Chí Minh 7
Diễn biến