Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Pool 10-ball nam - Bán kết 1
Giờ bắt đầu: 08/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lường Đức Thiện TP Hà Nội 4
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Khánh Hoàng TP Hồ Chí Minh 7
Diễn biến