Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: English Billiards đôi nam - Bán kết 1
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
DNG VTB
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thanh Bình Đà Nẵng
Phan Thanh Phong Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Hồng Đức Bà Rịa - Vũng tàu
Nguyễn Minh Đẳng Bà Rịa - Vũng tàu
Diễn biến