Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: English Billiards đôi nam - Chung kết
Giờ bắt đầu: 08/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
DNG HNO
1   2
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thanh Bình Đà Nẵng
Phan Thanh Phong Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Hồ Đức Thiện TP Hà Nội
Nguyễn Trung Kiên TP Hà Nội
Diễn biến