Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Trận 14
Giờ bắt đầu: 06/12/2022 13:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Quốc Thắng Khánh Hòa 77
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thanh Phong Đắk Lắk 94
Diễn biến