Ngày 27 / 02 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Trận 18
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Võ Phước Thành TP Hồ Chí Minh 98
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Cao Thành Trúc Bình Định 100
Diễn biến