Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Trận 20
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Duy Thanh Đà Nẵng 100
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Anh Thịnh Quảng Nam 28
Diễn biến