Ngày 24 / 05 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Tứ kết 3
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trịnh Văn Hiển Khánh Hòa 81
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Cao Thành Trúc Bình Định 100
Diễn biến