Ngày 22 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Tứ kết 4
Giờ bắt đầu: 07/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Minh Khiêm Đồng Nai 80
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Duy Thanh Đà Nẵng 100
Diễn biến