Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Billiards & Snooker Sự kiện: Carom 1 băng nam - Bán kết 2
Giờ bắt đầu: 08/12/2022 10:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Hà Đông - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Cao Thành Trúc Bình Định 100
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Duy Thanh Đà Nẵng 58
Diễn biến