Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Lân sư rồng Sự kiện: Lân địa bửu - Chung kết
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 19:00 Địa điểm: Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Đoàn / Tên vận động viên Điểm Thứ hạng Kỷ lục
TP Hồ Chí Minh 1
Châu Tiến Hòa
Nguyễn Quốc Lộc
Phan Tiếp Phong
Tăng Du Nguyên
Từ Xuân
Vòng Vĩnh Hán
Vòng Vĩnh Tâm
Từ Chí Đông
Bình Dương 2
Đào Văn Thịnh
Nguyễn Chí Hải
Nguyễn Tấn Thành
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thanh Sang
Võ Hoàng Tánh
Võ Minh Thông
An Giang 3
Biện Thanh Hoàng
Lê Duy Khánh
Lê Tuấn Anh
Nguyễn Gia Hưng
Phạm Văn Lâm
Trần Thế Vũ
Trần Tuấn Linh
Võ Hiếu Đăng Khoa
Hải Phòng 3
Lê Hoàng Phúc
Nguyễn Khuyến
Nguyễn Ngọc Trọng
Nguyễn Trọng Phúc
Phạm Hoài Phương
Phan Nhân Anh
Phan Nhân Anh
Phan Nhân Thanh
Võ Hoàng Thiện Khang
Diễn biến