Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Lân sư rồng Sự kiện: Lân (Sư) nhảy bục - Chung kết
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 19:00 Địa điểm: Quảng Trường 30/10, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Đoàn / Tên vận động viên Điểm Thứ hạng Kỷ lục
TP Hồ Chí Minh 1
Châu Tiến Hòa
Phan Tiếp Phong
Tăng Du Nguyên
Chung Trấn Hùng
Huỳnh Vinh Phong
Nguyễn Nhật Duy Thái
Trương Tiến Đạt
Từ Gia Huy
Điện Biên 2
Bành Lê Duy Khải
Châu Ngọc Phúc
Lê Anh Tuấn
Lưu Hiểu Long
Lưu Vĩ Minh
Ngô Nhựt Tâm
Nguyễn Văn Tài
Nhâm Quốc Bình
An Giang 3
Biện Thanh Hoàng
Lê Tuấn Anh
Nguyễn Gia Hưng
Phạm Văn Lâm
Trần Thế Vũ
Trần Tuấn Linh
Võ Hiếu Đăng Khoa
Nguyễn Ngọc Tài
Bình Dương 3
Nguyễn Tấn Thành
Đào Văn Thái
Huyên Văn Ngà
Lý Đình Kỳ Tâm
Nguyễn Duy Lân
Nguyễn Minh Hưng
Nguyễn Thành Nhân
Nguyễn Văn Trường
Diễn biến