Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Pencak Silat Sự kiện: 50kg nam - Trận 176
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Bùi Bá Đức Hưng Yên VM
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hoàng Đình Ngọc Đà Nẵng 0
Diễn biến