Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng đá nữ Sự kiện: Bóng đá nữ - Quảng Ninh vs TP. Hồ Chí Minh (Trận 2)
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 17:30 Địa điểm: Sân vận động Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH HCM
1   1
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thanh Thúy Quảng Ninh
Đinh Thị Thùy Dung Quảng Ninh
Dương Thị Vân Quảng Ninh
Hà Thị Nhài Quảng Ninh
Hồ Thị Thanh Mai Quảng Ninh
Hồ Thị Thanh Thảo Quảng Ninh
Hoàng Thị Mỹ Hằng Quảng Ninh
Khổng Thị Hằng (GK) Quảng Ninh
Lê Thị Diễm My Quảng Ninh
Mai Thị Tuyết Dung Quảng Ninh
Ng. Thị Bích Ngọc(GK) Quảng Ninh
Ngô Thị Hè Quảng Ninh
Nguyễn thị Như Quỳnh Quảng Ninh
Nguyễn Thị Thúy Quảng Ninh
Nguyễn Thị Thúy Hằng Quảng Ninh
Nguyễn Thị Trúc Hương Quảng Ninh
Nguyễn Thị Vạn Quảng Ninh
Phạm Thị Nhâm Quảng Ninh
Phan Thị Thu Thìn Quảng Ninh
Trần Nhật Lan Quảng Ninh
Trần Thị Ngọc Anh(GK) Quảng Ninh
Trần Thị Thu Phương Quảng Ninh
Võ Thị Tuyên Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Cù Thị Huỳnh Như TP Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thúy Kiều TP Hồ Chí Minh
Đoàn Thị Ngọc Phượng(GK) TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Kim Quê TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Nương TP Hồ Chí Minh
K’ Thủa TP Hồ Chí Minh
Lê Thị Hồng Tươi TP Hồ Chí Minh
Ngô Thị Hồng Nhung TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Như TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Bích Thùy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Loan TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Yên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Giàu TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thảo Mai TP Hồ Chí Minh
Ngyễn Thị Huỳnh Anh TP Hồ Chí Minh
Phan Thị Trang TP Hồ Chí Minh
Quách Thu Em TP Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Bảo Châu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Kim Thanh(GK) TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Phương Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thùy Trang TP Hồ Chí Minh
Diễn biến