Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng đá nữ Sự kiện: Bóng đá nữ - Thái Nguyên vs TP. Hồ Chí Minh (Trận 5)
Giờ bắt đầu: 15/12/2022 15:00 Địa điểm: Sân vận động Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
TNG HCM
1   5
Tên vận động viên Đoàn
Dương Trần Bảo Trân Thái Nguyên
Hà Thị Thùy Thái Nguyên
Hoàng Thị Biển Thái Nguyên
Hoàng Thị Ngọc Ánh Thái Nguyên
Lê Hoài Lương Thái Nguyên
Lê Kiều Chinh Thái Nguyên
Lê Thị Thùy Trang Thái Nguyên
Lê Trịnh Khánh Linh Thái Nguyên
Lò Thị Hoài Thái Nguyên
Lương Thị Xuyến Thái Nguyên
Lưu Như Quỳnh Thái Nguyên
Ma Thị Hồng Ngọc Thái Nguyên
Mai Diệu Thương Thái Nguyên
Ngọc Minh Chuyên Thái Nguyên
Nguyễn Thị Chuyền Thái Nguyên
Nguyễn Thị Mỹ Anh Thái Nguyên
Nguyễn Thị Nga Thái Nguyên
Nguyễn Thị Quỳnh Thái Nguyên
Phạm Thị Hiền Thái Nguyên
Trần Mai Tuyền Thái Nguyên
Trần Thị Khánh Linh Thái Nguyên
Trần Thị Kim Anh Thái Nguyên
Trần Thị Lệ Quyên Thái Nguyên
Trần Thị Nhung Thái Nguyên
Trần Thị Thúy Nga Thái Nguyên
Tên vận động viên Đoàn
Cù Thị Huỳnh Như TP Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thúy Kiều TP Hồ Chí Minh
Đoàn Thị Ngọc Phượng(GK) TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Kim Quê TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Nương TP Hồ Chí Minh
K’ Thủa TP Hồ Chí Minh
Lê Thị Hồng Tươi TP Hồ Chí Minh
Ngô Thị Hồng Nhung TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Như TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Bích Thùy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Loan TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Yên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Giàu TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thảo Mai TP Hồ Chí Minh
Ngyễn Thị Huỳnh Anh TP Hồ Chí Minh
Phan Thị Trang TP Hồ Chí Minh
Quách Thu Em TP Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Bảo Châu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Kim Thanh(GK) TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Phương Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thùy Trang TP Hồ Chí Minh
Diễn biến