Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Bóng đá nữ Sự kiện: Bóng đá nữ - TP Hồ Chí Minh vs Hà Nam (Trận 8)
Giờ bắt đầu: 18/12/2022 17:30 Địa điểm: Sân vận động Cửa Ông - Cẩm Phả - Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
HCM HNA
4   0
Tên vận động viên Đoàn
Cù Thị Huỳnh Như TP Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Thúy Kiều TP Hồ Chí Minh
Đoàn Thị Ngọc Phượng(GK) TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Kim Quê TP Hồ Chí Minh
Hoàng Thị Nương TP Hồ Chí Minh
K’ Thủa TP Hồ Chí Minh
Lê Thị Hồng Tươi TP Hồ Chí Minh
Ngô Thị Hồng Nhung TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Ngọc Thanh Như TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Bích Thùy TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Loan TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Kim Yên TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Ngọc Giàu TP Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thảo Mai TP Hồ Chí Minh
Ngyễn Thị Huỳnh Anh TP Hồ Chí Minh
Phan Thị Trang TP Hồ Chí Minh
Quách Thu Em TP Hồ Chí Minh
Trần Nguyễn Bảo Châu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Kim Thanh(GK) TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Phương Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thu Thảo TP Hồ Chí Minh
Trần Thị Thùy Trang TP Hồ Chí Minh
Tên vận động viên Đoàn
Chu Thị Chà Mi Hà Nam
Đinh Thị Duyên Hà Nam
Hà Thị Ngọc Uyên Hà Nam
Lại Thị Tuyết (GK) Hà Nam
Lưu Hoàng Vân Hà Nam
Nguyễn Thị Hạnh Hà Nam
Nguyễn Thị Hồng Cúc Hà Nam
Nguyễn Thị Nụ Hà Nam
Nguyễn thị Quỳnh Hà Nam
Nguyễn Thị Thùy Linh Hà Nam
Nguyễn Thị Tuyết Dung Hà Nam
Nguyễn Thùy Linh Hà Nam
Tạ Thị Thủy Hà Nam
Trần Ánh Ngọc Hà Nam
Trần Thị Duyên Hà Nam
Trần Thị Hải Yến (GK) Hà Nam
Trần Thị Hương Trà Hà Nam
Trần Thị Lan Anh Hà Nam
Trần Thị Lan Mai Hà Nam
Trần Thị Thu Hường Hà Nam
Trần Thị Trang Hà Nam
Vũ Thị Hoa Hà Nam
Diễn biến