Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu mây Sự kiện: Đồng đội ba nữ - Trận 37: TP Hà Nội - Đồng Tháp
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kết quả thi đấu
HNO DTP
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Bùi Thị Hiếu TP Hà Nội
Dương Thị Xuyên TP Hà Nội
Giáp Thị Hiển TP Hà Nội
Nguyễn Thị Khánh Ly TP Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Trang TP Hà Nội
Nguyễn Thị Yến TP Hà Nội
Phạm Thị Hằng TP Hà Nội
Phạm Thị Lệ Quyên TP Hà Nội
Tạ Mai Quỳnh TP Hà Nội
Trần Thị Hằng TP Hà Nội
Trần Thị Hồng Nhung TP Hà Nội
Trần Thị Mai Hương TP Hà Nội
Trần Thị Thu Hằng TP Hà Nội
Trần Thị Thu Hoài TP Hà Nội
Trần Thị Việt Mỹ TP Hà Nội
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Ngọc Yến Nhi Đồng Tháp
Đặng Thị Mỹ Linh Đồng Tháp
Đặng Thị Ngọc Trân Đồng Tháp
Hồ Thị Thanh Thùy Đồng Tháp
Huỳnh Thị Ngọc Linh Đồng Tháp
Huỳnh Thị Thanh Thảo Đồng Tháp
Lê Bé Ngoan Đồng Tháp
Lê Khánh Quyên Đồng Tháp
Lê Thị Bích Ngọc Đồng Tháp
Lê Thị Huỳnh Quyên Đồng Tháp
Lê Thị Tú Trinh Đồng Tháp
Trần Thị Ngọc Yến Đồng Tháp
Diễn biến