Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đẩy gậy Sự kiện: Trên 60 đến 63kg nữ - Chung kết 9
Giờ bắt đầu: 13/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đàm Thị Thuận Thái Nguyên 2
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hà Thị Hiếu Sơn La 0
Diễn biến