Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Judo Sự kiện: -90kg nam - Trận 6
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Đoàn Thành Trí Bình Dương Thua
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Phạm Thành Tín Trà Vinh Thắng
Diễn biến