Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Cầu mây Sự kiện: Đồng đội đôi nữ - Trận 65: Bắc Giang - Thừa Thiên Huế
Giờ bắt đầu: 16/12/2022 16:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Thể thao số 20 Đường Nguyễn Du, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Kết quả thi đấu
BGI TTH
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Giáp Thanh Xuân Bắc Giang
Giáp Thị Phương Nhung Bắc Giang
Giáp Thị Thanh Huyền Bắc Giang
Giáp Thị Thu Hòa Bắc Giang
Nguyễn Thái Linh Bắc Giang
Nguyễn Thị Hải Yến Bắc Giang
Nguyễn Thị Nhiên Bắc Giang
Phạm Thị Thoa Bắc Giang
Trịnh Thị Ngọc Huyền Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Thị Kim Quyên Thừa Thiên - Huế
Đỗ Thị Nguyên Thừa Thiên - Huế
Lê Trần Nhật Vy Thừa Thiên - Huế
Ngô Thị Thu Hương Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Hà My Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Hoài Linh Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Trà My Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thị Yến Thừa Thiên - Huế
Nguyễn Thủy Tiên Thừa Thiên - Huế
Phan Thị Khánh Ly Thừa Thiên - Huế
Trịnh Lan Anh Thừa Thiên - Huế
Diễn biến