Ngày 14 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Quần vợt Sự kiện: Đồng đội nữ - Trận 2 Vòng loại
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 08:00 Địa điểm: Sân Quần vợt Hanaka- Từ Sơn, Bắc Ninh
Kết quả thi đấu
BDU STG
2   0
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Minh Thuý Hằng Bình Dương
Phan Diễm Quỳnh Bình Dương
Tên vận động viên Đoàn
Diệp Huỳnh Ánh Sóc Trăng
Huỳnh Thị Huế Anh Sóc Trăng
Diễn biến