Ngày 25 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Judo Sự kiện: -70kg nữ - Trận 4
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu huyện Hoài Đức - Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thị Huế Trân Sóc Trăng
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Quế Mỹ Bình Dương
Diễn biến