Ngày 15 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đẩy gậy Sự kiện: Trên 60 đến 63kg nam - Trận loại 5
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Lý Vinh Thắng TP Hồ Chí Minh 1
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hầu Seo Xóa Bắc Ninh 2
Diễn biến