Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đơn nam - Trận 10
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 09:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Nguyễn Thanh Nhật Huy Đà Nẵng 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Kiến Quang TP Hồ Chí Minh 2
Diễn biến