Ngày 16 / 07 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đẩy gậy Sự kiện: Trên 63 đến 66kg nữ - Trận loại 3
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 09:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Tỉnh Bắc Giang
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Hảng Thị Lý Lai Châu 0
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
Trần Thị Hiền Quảng Trị 2
Diễn biến