Ngày 25 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nữ - Trận 46
Giờ bắt đầu: 11/12/2022 14:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
QNH DNG
 
Tên vận động viên Đoàn
Hoàng Thị Phương Trâm Quảng Ninh
Phạm Uyên Nhi Quảng Ninh
Tên vận động viên Đoàn
Đỗ Thị Tố Uyên Đà Nẵng
Lương Thị Lan Phương Đà Nẵng
Diễn biến