Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Vật Sự kiện: Vật cổ điển 48 - 50kg - Bán kết
Giờ bắt đầu: 10/12/2022 08:30 Địa điểm: Nhà thi đấu Gia Lâm, Hà Nội
Kết quả thi đấu
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
ĐỖ VĂN KIÊN Bắc Giang
Tên vận động viên Đoàn Kết quả Điểm
TRẦN BÁ HOÀNG Công An Nhân Dân
Diễn biến