Ngày 26 / 09 / 2023
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nữ - Trận 50
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DNG BGI
 
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Thanh Vân Đà Nẵng
Trương Nguyễn Mai Phương Đà Nẵng
Tên vận động viên Đoàn
Nguyễn Thị Đào Bắc Giang
Nguyễn Thị Phương Anh Bắc Giang
Diễn biến