Ngày 21 / 06 / 2024
Menu
Thông tin trận đấu
Môn thi: Đá cầu Sự kiện: Đôi nam - Trận 57
Giờ bắt đầu: 12/12/2022 08:00 Địa điểm: Nhà thi đấu Công ty than Dương Huy - thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh
Kết quả thi đấu
DTP HCM
 
Tên vận động viên Đoàn
Hồ Phước Sang Đồng Tháp
Phạm Hửu Lộc Đồng Tháp
Tên vận động viên Đoàn
Đặng Thành Cương TP Hồ Chí Minh
Võ Minh Hiếu Thuận TP Hồ Chí Minh
Diễn biến